Publicerad den 9 maj 2017

Besökarna på Business Arena: "Forska om innovation"

Under Business Arena i Göteborg och Malmö deltog CMB och Chalmers även i år tillsammans med våra kollegor från KTH, LTH och MAH. I loungen fick deltagarna på mässan hjälpa till att prioritera de viktigaste områdena att forska kring genom att satsa chokladpengar. I Göteborg var besökarna överens om att innovation är det absolut viktigaste området: "Utan innovationer stannar hela branschen och då blir de andra ämnena oviktiga", var en kommentar.

På båda orterna arrangerades även gemensamma seminarier. En uppföljning av följeforskningen kring projektet BoStad 2021, med både forskare och branschaktörer, väckte stort intresse i Göteborg. På scenen stod Anders Svensson, Professor of the practice, Chalmers arkitektur, Ulf Kamne, kommunalråd med ansvar för stadsutveckling och miljö  i Göteborg., Maria Lejon, projektledare Stadsbyggnadskontoret, Göteborg samt Erik Lavehall Affärs- och projektutvecklare på Fastighets AB Balder. Publiken hade många frågor och efteråt diskuterades ämnet vidare utifrån den delrapport som delades ut i samband med seminariet.

Malmös tema var "Jämställdhet skapar affärsnytta" med  Karin Staffansson Pauli, Tekn. dr. Fastighetsvetenskap Malmö högskola, Anna Kadefors, Professor, Dept. of Real Estate and Construction Management vid KTH, Sima Ghaemi, affärsutvecklare/analytiker Skanska Fastigheter Stockholm AB samt Ylva Sarby Westman, vice vd Kungsleden.