Publicerad den 20 mars 2017

Ledare: Fler medarbetare är temat!

 

Vår bransch står inför de största utmaningarna sedan miljonprogrammets dagar på 60-talet! Vi har en bostadsbrist, brist på kontorslokaler i storstäderna och vi satsar på infrastruktur som aldrig förr.

Trafikverket, där jag själv arbetar till vardags, kommer att öka investeringsvolymen inom infrastruktur med 50 % fram till 2020! Det är en fantastisk förmån att få jobba i en bransch som expanderar och där man så påtagligt påverkar samhällsutvecklingen.

Utmaningen är att fler människor behöver jobba i vår bransch just nu och ett avsevärt antal år framöver. Vi behöver locka fler unga att välja vår bransch och vi behöver också se till att vi behåller medarbetare i branschen. När trycket och arbetsbelastningen är på högvarv gäller det att värna om arbetsklimatet. Ledarskapet är viktigt. Vi kommer också att i större utsträckning behöva ta hjälp av företag från andra länder för att klara volymen.

Det gäller också att dra nytta av erfarenheterna från tidigare byggboomar, förbättra det som vi gjorde bra och inte upprepa de misstag som gjordes. Miljonprogrammet var en historisk och imponerande satsning som fyllde sitt syfte att lyfta bostadsstandarden i landet. Det lyckade man med även om kvaliteten och miljöerna blev lidande på flera håll. Idag har vi mer fokus på att utforma bra stadsmiljöer och förhoppningsvis upprepar vi inte kvalitetsbrister från förr. Vi upplever också som en följd av det att planläggningsprocessen tar lång tid idag. Här behövs fler resurser!

CMB är i allra högsta grad en organisation som starkt bidrar till att göra branschen mer attraktiv. Vi stödjer forskning med management och ledarskap i fokus, vi driver ett gränsöverskridande trainee-program, mentorprogram och ordnar med utvecklande branschträffar som några bra exempel. Forskningen och även CMB:s strategidagar hjälper oss att hitta nya vägar för att klara våra utmaningar. Det är roligt och utvecklande att nätverka i branschen. Vi drar nytta av varandras erfarenheter och hjälper varandra, det skall vi fortsätta med!

Erik Hallgren, chef för investering inom Trafikverket i Väst