Publicerad den 17 mars 2017

Årets första kortrapport

"Platschefer om avfallshantering i ombyggnadsprojekt" är titeln på årets första kortrapport. Rapporten baseras på en studie gjord av Ahmet Anil Sezers vid Institutionen för teknikens ekonomi och organisation. Byggindustrin är nummer två på listan över avfallsproducenter i Sverige och producerar nära 8 miljoner ton avfall årligen. Av dessa härrör omkring 1 miljon ton från ombyggnad. Efter att ha genomfört intervjuer och enkätundersökningar med ett knappt hundratal platschefer och arbetsledare kunde Ahmet urskilja ett flertal faktorer som påverkade platschefernas insatser för avfallet. Studien presenterades även på ett välbesökt frukostseminarium i februari.

Kortrapport_Avfallhantering_ombyggnad »

Länk till referat från seminariet »