Publicerad den 8 mars 2017

Magnus Tengberg - ny ordförande i BIM-gruppen

Sedan årsskiftet har BIM-gruppen en ny ordförande. Vi tackar Stephan Woodbridge, Veidekke, som under  många år förtjänstfullt lett gruppens arbete och hälsar Magnus Tengberg, affärsområdeschef fastighetsutveckling för  Göteborg på Vasakronan, varmt välkommen. Så här beskriver Magnus varför just BIM engagerar honom.

– BIM-området är hetare än någonsin och det får allt större betydelse för hur vi jobbar inom bygg-och fastighetsbranschen. Digitala modeller som beskriver byggnader och vår omvärld är grunden i att vi skall kunna jobba med ett effektivt informationsutbyte och digitalisering. BIM användas mer och mer i de olika delarna i byggprocessen och nu är vi framme vid att börja använda modellerna även i förvaltningsskedet i stor omfattning.

– BIM är engagerande, det är ett spännande område som fortfarande utforskas. Vi ser nya användningsområden efterhand som vi arbetar med det och att nya aktörer kommer in. Vi  kan utveckla affären, arbetssätt och processer och vi är fortfarande bara i början av den digitala revolutionen! Välkommen att delta i arbetet du också!