Publicerad den 6 mars 2017

Första rapporten från skuggningen

Yashar Gholami och Leo Lindegård, studenter DCPM, genomför skuggningen tillsammans.

Nu är  CMB:s nya studentsatsning ”Skugga en projektledare” igång. Under våren följer totalt åtta studenter från mastersprogrammet DCPM – fyra svenska och fyra internationella – en erfaren projektledare i dennes arbete.

– Det här är en första test av den idé som utvecklats inom CMB:s utbildningsutskott, berättar Lars Bankvall, utvecklingsledare på CMB. Målsättningen är att ge stöd åt studenter som inte har så mycket praktisk yrkeserfarenhet. Vi hoppas att de på detta sätt ska få ett bredare kontaktnät samt en inblick i hur det är att vara ledare i svensk byggsektor.

Bakgrunden är att utbildningutskottet hörsammat ett inspel från CMB:s studentråd angående att många studenter, framför allt internationella, upplever svårigheter att få kontakt med yrkesverksamma i svenska företag. Förhoppningen är att denna pilotomgång ska permanentas och på sikt ska kunna knytas till en kurs inom mastersprogrammet.

– Innan sommaren kommer vi att göra en utvärdering för att vidare kunna utveckla konceptet till kommande år, säger Lars.

Leo Lindegård går första året på DCPM och han berättar såhär om sina intryck efter första träffen med projektledare Mathias Petersson från JM. Han beskriver på engelska eftersom satsningen involverar en svensk och en internationell student per projektledare:

– The concept of “skugga en projektledare” is something that I have been missing in the previous studies here at Chalmers. Having the opportunity to meet and discuss how the content of what we are supposed to be learning in school with representatives from the industry, to be able to see this content within a context.

– My experience so far is positive, the project manager we have been assigned with has made time for us, and arranged interesting activities. The opportunity to get to know and be able to discuss questions with someone who has been in the same situation feel valuable.  The meeting so far has been consisting of discussions around what work situations could look like, participation in meetings and visits to different projects and work sites.

– My perception is also that the project manager we have been assigned is open for our suggestions and found ways to adapt in situations that could have been difficult, such as, situations where language might have been a problem.