Publicerad den 3 mars 2017

Traieeprogrammet på Arkipelago

Arkipelago är Chalmers arkitektstudenters arbetsmarknadsmässa och i år närvarade traineeprogtrammet Framtidens Samhällsbyggare för första året.

– Det var roligt att se hur många blivande arkitekter som var intresserade av programmet. Både jag och traineerna, Alexandra Blennow och Hoda Rajabi Gajin, som är planarkitekt på Stadsbyggnadskontoret respektive bygglovsarkitekt på Lerums kommun, fick många frågor och intressanta reflektioner från studenterna, berättar Ann-Katrine Engström, projekt- och processledare för Framtidens Samhällsbyggare.

Som avslutning på mässan presenterads programmet även i Speakers Corner, då med förstärkning av Tania Sande Beiro, White Arkitekter och Alexandra Romanov, Kungsbacka kommun. Båda tidigare traineer i programmet.