Publicerad den 27 februari 2017

Internationell förstärkning inom digitalisering

Vad kommer efter BIM? Frågan kan kännas avlägsen när tekniken fortfarande är relativt främmande för delar av byggbranschen och när systemet hela tiden fortsätter att utvecklas. Men digitaliseringen av byggprocessen går framåt och nu har avdelningen för Construction Management på Chalmers, som forskar i ämnet, fått förstärkning via en gästprofessor från universitetet i Reading, Storbritannien – Christopher Harty.

– Vi är väldigt glada för att professor Harty kommer att arbeta tillsammans med oss här från och till under hela 2017, berättar avdelningschef Petra Bosch-Sijtsema. Chris forskning fokuserar just på digitalisering – det vill säga interaktionen mellan informationsteknologi, organisation och management i byggprocessen.

Förhoppningen är att det här internationella utbytet ska kunna komplettera och vidareutveckla den forskning som bedrivs på Chalmers idag.

– Vi hoppas att samarbetet kommer att stärka vår avdelning, både i Sverige och internationellt, och inspirera till att utveckla digitaliseringen av byggprocessen, säger Petra.