Publicerad den 8 februari 2017

Älvstranden inspireras av traineearbete

Alexandra_Asa_1200x800

Alexandra Romanov, Kungsbacka kommun och Åsa Svahn, Älvstranden utveckling.

När traineerna i Framtidens Samhällsbyggare fick ta sig an Södra Lindholmen som casearbete såg de bred kommunikation och medborgarinflytande som två viktiga pusselbitar. Uppgiften från Älvstranden utvecklig AB var att ta fram underlag för en ny detaljplan på södra Lindholmen och att kritiskt granska samhällsbyggnadsprocessen.

Gruppen tog sig an uppgiften och formade två mål – att ta fram ideér för processen och komma med praktiska projektidéer. Fem processidéer skapades: platsbyggnads- och utvecklingsprojekt, kunskapsbank, medborgardialog, aktiv stadsplan och effektiva arbetsgrupper (se länk till rapport nedan). Hela arbetet presenterades i höstas i ett idéseminarium och i slutet av januari i år träffades representanter för både traineegruppen och Älvstranden utveckling.

– Nu är det ju ett tag sedan vi arbetade med det här och alla före detta traineer har börjat komma in i det ordinarie arbetet på sina respektive arbetsplatser. Det var roligt att återknyta till arbetet med Södra Lindholmen och få göra en lite mer riktad presentation för uppdragsgivaren, säger Alexandra Romanov, Kungsbacka kommun.

­– Det var intressant att få mer insyn i det arbete som traineerna utförde och det finns många aspekter, framför allt gällande processförfarandet, som vi tar med oss i det fortsatta arbetet med att utveckla Älvstranden, kommenterar Åsa Svahn, chef urban planering på Älvstranden Utveckling.

Projektrapport Framtidens samhällsbyggare 2