Publicerad den 31 januari 2017

Kulturkrockar sänker höga hus

Hoga_hus_2Många speciella och symbolrika projekt är under förprojektering såväl i Stockholm som i Göteborg. Flera av dessa projekt har i idéstadiet stora ambitioner rörande gestaltning och inte minst höjd. Erfarenhet visar dock att sådana projekt ofta blir mycket utdragna – om de ens slutförs. Under planarbetet får byggnaderna ofta ett minskat symbolvärde genom att exempelvis byggnadshöjden måste sänkas.

Under CMB:s Bygglunch i december berättade Anders Klittmar från Integra Engineering om sina erfarenheter av att leda konstruktionsarbete i team med olika discipliner och kulturer.

Orsakerna till att idéstadiets ambition att skapa något helt unikt och högt inte blir förverkligat är många däribland:

* Design/fasader – det ska bli något vackert men även funktionellt och ekonomiskt gångbart

* Konstruktion – att ska fungera och samspela exv. brandskydd, el, logistik i form av hissar etc.

* Produktion – hur bygger vi snabbt – arbetskraft är dyrt!

* Myndighetskrav – detaljplaner osv.

* Allmänheten – positivt med rätt att protestera, men det försenar ofta bygget

­– Vi måste hjälpas åt för att lösa de svåra frågorna! konstaterar Anders.

Internationell jämförelse

I en internationell jämförelse är inte Sveriges höga hus så särskilt höga: Turning Torso: 190 meter, Kaknästornet 155 meter, Kista torn 120 meter, Victoria Tower 118 meter, Gothia Towers högsta 100 meter. Detta kan jämföras med Burj Kahlifa i Dubai 828 meter, CN Tower i Toronto 553 meter och Empire State Building i New York 381 meter.

I Sverige har även många byggnader fått sänkas i förhållande till ursprungsplanen. Ett exempel är Gasklockan i Hjorthagen som har sänkts flera omgångar från 170 meter till 110 meter. Orsaken är flera överklaganden från såväl Fortum som från flera föreningar och privatpersoner. Det är i dagsläget ännu osäkert om och hur byggnaden kommer att uppföras.

Karlavagnstornet

Även det höga Karlavagnstornet i Göteborg kommer troligtvis att bli lägre i verkligheten än i arkitekternas ursprungsförslag.

– Karlavagnstornet är resultatet av en arkitekttävling som vanns av den amerikanska arkitektbyrån Skidmore. Enligt den ursprungliga skissen skulle skrapan bli 260 meter hög, men har nu sänkts till 240 meter. Här är problemet bland annat markbeskaffenheten som inte de utländska arkitekterna varit insatta i. Området ute på Lindholmen består av ca 50 meter lera ovanpå urberg.

 

Fler exempel finner du i Anders_Klittmars_presentation »