Publicerad den 25 januari 2017

Nu startar skuggningen!

skugga

Under våren kommer totalt åtta studenter från mastersprogrammet DCPM – fyra svenska och fyra internationella – att få följa en erfaren projektledare i dennes arbete. Initiativet sker inom CMB:s nya studentsatsning ”Skugga en projektledare”.

– Det här är en första test av den idé som utvecklats inom CMB:s utbildningsutskott, berättar Lars Bankvall, utvecklingsledare på CMB. Målsättningen är att ge stöd åt studenter som inte har så mycket praktisk yrkeserfarenhet. Vi hoppas att de på detta sätt ska få ett bredare kontaktnät samt en inblick i hur det är att vara ledare i svensk byggsektor.

Bakgrunden är att utskottet hörsammat ett inspel från CMB:s studentråd angående att många studenter, framför allt internationella, upplever svårigheter att få kontakt med yrkesverksamma i svenska företag.

Förhoppningen är att denna pilotomgång ska permanentas och på sikt eventuellt kunna knytas till en kurs inom mastersprogrammet.

– I april ska samtliga student/projekledargrupper ha träffats vid minst tre tillfällen och då kommer vi att göra en utvärdering för att vidare kunna utveckla konceptet till kommande år.