Publicerad den 20 december 2016

Resultat från Strategidagen 2016 i ny kortrapport

A young boy dreams of being a construction worker and building things.

De omkring 100 idéerna och tankarna som kom fram under årets Strategidag om kompetensförsörjning i samhällsbyggnadssektorn har vi nu sammanställt i en kortrapport. Det omfattande materialet har vi kokat ner till ett drygt 20-tal förslag, riktade till politiker, högskolor och universitet, sektorns företag och organisationer, kommunerna och CMB.

Nedan finner du den nedladdningsbara pdf-versionen. Kanske något att läsa mellan julskinkan och ris à la Maltan i jul?! Sprid den även gärna till personer i ditt nätverk som du tror är intresserade av ämnet kompetensförsörjning.

Rapporten trycks även  i pappersform och kommer att delas ut på CMB:s frukostar och luncher framöver. Vill du ha ett ex innan dess - kom upp till oss på kontoret!

Kortrapport_strategidagen_2016 »