Publicerad den 18 december 2016

”CMB är mötesplatsen för de stora gemensamma frågorna”

selma_gbglokaler

Selma stad byggs bland annat av Göteborgslokaler. Bild White arkitekter.

Sist ut i vår presentation av årets nya huvudmän i CMB är Göteborgslokaler. Magnus Ranch är hållbarhetschef och beskriver företaget som ett kommersiellt fastighetsbolag, helägt av Göteborgs Stad.

– Vi finns över hela Göteborg och vårt fokus är stadsdelsnära torg och centrumutveckling. Vi arbetar framför allt med två huvudprocesser: Fastighetsförvaltning och IT-tjänster inom koncernen Framtiden.

Bolaget äger och förvaltar 170 000 kvm lokaler i Göteborgsområdet. I eget ägda fastigheter ansvarar Göteborgslokaler för uthyrningen, den tekniska förvaltningen och förädlingen av fastigheten. Därutöver externförvaltar företaget ytterligare 315 000 kvm med andra ägare.

Göteborgslokaler är dessutom en av de aktörer som kommer att vara med och bygga Selma stad på Selma Lagerlöfs torg. I den första etappen planerar byggherrarna sammanlagt 750 bostäder varav 150 studentlägenheter samt ett helt nytt torg och butikscentrum.

Mötesplatsen

Som medlem i CMB ser Magnus framför allt nyttan i den mötesplats som centret utgör.

– Alla är ju där – byggande företag, förvaltare och konsultbolag. Det finns ju flera branschgemensamma frågor som vi behöver hitta lösningar på framöver, exempelvis kompetensförsörjningen. Där ser vi ser ett mycket stort underskott på förvaltningssidan.

Men även på byggsidan ser Magnus många frågor som är intressanta att lyfta.

– Vi säger att vi ska bygga billigare, men de lösningar som tas fram blir ibland till och med dyrare i längden? Tillsammans kan vi nog hitta nya spännande lösningar.

Stadsutveckling intressant

På forskningssidan tycker Magnus att det vore intressant att titta på framgångsrika stora stadsutvecklingsprojekt och applicera dessa redan mycket tidigt i nya projekt. Som exempel nämner han Södra Älvstranden.

– Vilka är framgångsfaktorerna för att lyckas med ett sådant område? Hur har man gjort i andra länder?

För lite mindre omfattande frågor ser Magnus också en möjlighet i att samarbeta med Chalmersstudenter som får göra sitt examensarbete inom Göteborgslokalers verksamhet.

– Det är ett område som vi verkligen skulle ville utveckla tillsammans med CMB, avslutar han.