Publicerad den 16 december 2016

Skugga en projektledare

skuggaI vår kommer ett antal studenter från mastersutbildningen DCPM att få chansen att under ett antal dagar följa en projektledare från antingen JM eller Rotpartner. Initiativet går under benämningen Skugga en projektledare och har arbetats fram inom CMB:s Utbildningsutskott. Bakgrunden är att utskottet hörsammat ett inspel från CMB:s studentråd angående att många studenter, framför allt internationella, upplever svårigheter att få kontakt med yrkesverksamma i svenska företag.

– Vi hoppas att studenterna på detta sätt får en kontaktyta ut mot branschen och att projektledarna ser värdet av att dela med sig av sina erfarenheter. Vi börjar med denna första pilotomgång och förhoppningsvis kommer vi att kunna utveckla formerna och omfattningen av initiativet kommande år, säger Lars Banvall, utvecklingsledare på CMB.