Publicerad den 16 december 2016

Referensgrupp till BoStad 2021

bostad2021_logga_ramCMB:s stads-och regionutvecklingsutskott har under året agerat referensgrupp till det följeforskningsprojekt som kopplats till BoStad 2021. I samband med projektgruppens delrapport i februari kommer utskottet involveras ytterligare för att ta del av och diskutera de preliminära resultaten av följeforskningsprojektets första del. Under nästa år kommer även utskottets medlemmar genomföra en workshop kring ämnet social hållbarhet.