Publicerad den 16 december 2016

Ledare: Brist på kunskap eller brist på överföring av kunskap?

Vi står just nu i en situation där beslut om stora samhällsinvestering har fattats och nya viktiga beslut fattas varje dag. Samtidigt som vi i Sverige ska bygga 700 000 nya bostäder till år 2030 förväntas det globalt på ett par årtionden byggas lika mycket ny stad som det finns på jorden idag.

ledare_4-16_figur

För att bygga fungerande bostäder krävs samtidigt en helhet av vägar, spår och annan infrastruktur liksom en stor mängd bebyggelse för andra ändamål som utbildning, vård och handel. Nya byggnader och stadsmiljöer måste formas till hållbara helhetssystem.

Utmaningen är att allt pågår nu och det måste byggas fort, med hög kvalitet och baserat på vår kunskap om hur mer hållbara städer byggs. Stadsmiljöer ska inte bara erbjuda tak över huvudet. Vi måste skapa både upplevd och verklig tillgänglighet, service, mötesplatser, attraktiva och fungerande mobilitetslösningar, ljudlandskap och mikroklimat. Och allt ska formas till en hållbar helhet. Vi måste i ännu högre grad hitta sätt som ger mer kunskap och se till att vi använder den. Vi behöver ta vara på den kunskapsutveckling som sker i branschen och förmedla den så vi kan förändra den gängse praktiken.

Kunskap för ökad kvalitet finns, men ofta händer något som gör att den tappas bort i processen. Det är idag minst lika stor kunskapsöverföringsbrist som kunskapsbrist. Här brukar vi landa i att samverkan är viktigt, men det räcker inte! Varje aktör måste utveckla och bidra med sin kunskap, och inte minst förändra sätten som kunskapen överförs till och mellan aktörer inom processen. Vi behöver tänka kring andra affärsmodeller, nya sätt att arbeta och vara beredda på att helt nya aktörer kan dyka på upp, men också tänka helt nytt kring kunskapsöverföring.

Fortsatt utveckling av verksamheten inom CMB kan bidra till just nya sätt för kunskapsöverföring. Nu är det hög tid att tänka till rejält så rätt kunskap kommer in i rätt processer och bidrar till det breda värdeskapande som vi ser som grundläggande för god kvalitet. Det vi bygger nu är struktur för många kommande generationer.

 

Henriette Söderberg, styrkeområdesledare Building Futures

Fredrik Nilsson, prefekt, Chalmers arkitektur