Publicerad den 12 december 2016

Tack Anders Erlandsson!

anders_e_avtackas_1000Anders Erlandsson, vd i Semrén & Månsson, avtackades i veckan från sitt ordförandeskap i CMB:s stads- och regionutvecklings-utskott. Anders har varit verksam i fem år, men väljer nu att lämna sin post för att fokusera på arbetet inom Semrén & Månsson.

– Tiden i CMB har varit både lärorik och utvecklande i förståelse för vilka utmaningar samhället står inför och hur vi med rätt management kan styra utvecklingen. Speciellt intressant har varit att se skillnaderna mellan näringsliv och den akademiska forskningsvärlden, och möjligheterna att samverka under ett gemensamt paraply, säger Anders Erlandsson.

På bilden ser vi Joachim Hallengren, vd på Bonava och ordförande i CMB, och Anders Erlandsson under avtackningen som ägde rum under CMB:s styrelsemöte den 8 december.