Publicerad den 14 november 2016

Kompetensförsörjningsfrågan drog fullt hus på CMB:s strategidag

Stort tack till alla engagerade deltagare som gjorde CMB:s Strategidag 2016 om kompetensförsörjning till en givande och kreativ eftermiddag! Närmare hundra representanter från samhällsbyggnadssektorn och Chalmers samlades torsdagen den 10 november på Chalmers Teknikpark för att tillsammans diskutera kompetensförsörjningsfrågan.

 

strategi_22Eftermiddagen inleddes med några olika talare och deras perspektiv på frågan, i syfte att stimulera diskussionerna inför de workshops som hölls under andra halvan av dagen. Tommy Andersson, statlig samordnare på Näringsdepartementet, redogjorde för regeringsuppdraget att se över arbetskraftskapaciteten inom byggbranschen. Johan Sköld, serieentreprenör och Head of Growth på Chalmers Ventures, gav sedan konkreta exempel på hur man kan hitta kompetens och behålla den.

Lars Tullstedt, expert på kompetensförsörjning på Sveriges Byggindustrier, reflekterade över branschens utmaningar och behovet av samverkan med universitet och högskolor, och Maria Knutson Wedel, vicerektor på Chalmers, berättade om hur Chalmers och branschen kan arbeta tillsammans för att skapa förutsättningar för fler framtida samhällsbyggare.

Efter föredragen samlades deltagarna i elva olika grupper för att sitta ner och tillsammans diskutera hur man på kort och lång sikt kan skapa förutsättningar för fler framtida samhällsbyggare. På varje bord fanns en kortlek med olika perspektiv på kompetensförsörjning, med rubriker som till exempel "Nya medarbetare", "Branschens attraktivitet", "Utbildningsvolymer" och "Kompetensväxling". Syftet var att inom varje grupp ta fram konkreta förslag på lösningar, och samtidigt peka på vem eller vilka som skulle kunna agera i frågan.

Förslagen från Strategidagen kommer att överlämnas till bland andra regeringens samordnare, Arbetsförmedlingen och andra nyckelaktörer inom samhällsbyggnadssektorn. Vi kommer också att ta fram en rapport som publiceras på CMB:s webb under december.