Publicerad den 2 november 2016

Mingel och mat på första mentorträffen

15 mentorer från CMB:s huvudmän och 19 studenter från sista året på masterutbildningen Design and Construction Project Management (DCPM) på Chalmers har nu matchats ihop. Tisdagen den 1 november hölls den första gemensamma träffen på Chalmers.

mentortraff_1_1Mentorerna och deras adepter samlades på Chalmers under tisdagskvällen för gemensamt fika, mingel och presentation av mentorprogrammet liksom av deltagarna själva.

– Att få möjligheten att ha en mentor som kontakt under sista året innan man ska ut i arbetslivet känns väldigt bra. Det kommer säkert att dyka upp många frågor som är intressanta att diskutera med någon som har lång erfarenhet av branschen, säger Rikard Landegren Hagen, som kommer att ha Christina Lööv, vd på Göteborgs Byggmästareförening, som mentor under 2016/2017.

– Det är alltid trevligt och intressant att få träffa och lära känna ambitiösa, målinriktade studenter som är intresserade av branschen. Och självklart är det bra att vi som varit med ett tag och har ett stort kontaktnät kan dela med oss av det, säger Christina Lööv, som nu är mentor för en DCPM-student för andra året i rad.

Under ett år träffas mentorer och adepter fyra gånger gemensamt i grupp kring ett tema, och fyra gånger på egen hand i mentorparen. Dessutom arbetar varje mentorpar, bestående av mentor och adept, med tydliga mål som ställs upp när samarbetet inleds. Vilka frågor som ska diskuteras samt var och hur ofta man träffas bestäms av varje mentorpar.

– Vi försöker matcha mentorer och studenter efter intressen och önskemål. I årets program deltar flera utbytesstudenter som är intresserade av den svenska arbetsmarknaden. Vi har också flera mentorer från några av de företag som under den senaste tiden blivit huvudmän i CMB, vilket är riktigt kul, säger Jonas Apelqvist, som läser andra året på DCPM och är samordningsansvarig för årets mentorprogram.

Mer information om CMB:s mentorprogram: https://www.cmb-chalmers.se/utbildning/mentorprogram/