Publicerad den 28 oktober 2016

Informationsträffar för företag och organisationer

Är du och ditt företag eller organisation intresserade av att delta i den fjärde omgången av traineeprogrammet Framtidens samhällsbyggare med start 1 september 2017? Behöver ni veta mer?

infor-fs4_webbCMB och Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) har nu påbörjat arbetet inför den fjärde omgången av traineeprogrammet Framtidens samhällsbyggare, som genomförs 2017/2018. Programmet är unikt både på det sätt att traineerna får kunskap på tvären inom samhällsbyggnadsbranschen, och genom att både privata företag och offentliga organisationer deltar.

Programmet är exklusivt för företag och organisationer inom CMB samt kommuner inom Göteborgsregionen. Det ger även mindre och medelstora företag en möjlighet att rekrytera unga talanger som lockas av traineeprogram.

Målet med programmet är att traineerna efter ett drygt år ska ha skaffat sig kunskap och förståelse om affärslogik och politik  i samhällsbyggnadsprocessen och utvecklats till skickliga nätverksbyggare. Sökintresset från unga talanger har varit mycket stort till de två första omgångarna, vilket visar att Framtidens samhällsbyggare möter unga medarbetares intresse av att utvecklas i jobbet.

Anmäl er till våra informationsträffar:

15 november kl 9-11 eller
8 december kl 9-11
(kaffe serveras från 8.30)

Plats: GR, Anders Perssonsgatan 8 i Norra Gårda, Göteborg

Anmälan till: ann-katrine.engstrom@grkom.se

Mer information på traineeprogrammets egen webb: www.framtidenssamhallsbyggare.se

Mer information om traineeprogrammet på CMB:s webb