Publicerad den 27 oktober 2016

Idéseminarium avslutade andra omgången av Framtidens samhällsbyggare

Under 14 månader har 16 personer i andra omgången av traineeprogrammet Framtidens samhällsbyggare arbetat på uppdrag av Älvstranden Utveckling. Uppgiften har varit att ta fram ett underlag för utveckling av södra Lindholmen samt att undersöka och utveckla de tidiga skedena i samhällsbyggnadsprocessen.

scenen_6Framtidens samhällsbyggare är traineeprogrammet som bryter gränser inom samhällsbyggnadssektorn. Programmet är sektorsövergripande genom att både privata företag och offentliga organisationer deltar, och exklusivt för företag och organisationer inom CMB samt kommuner inom Göteborgsregionen.

Den 21 oktober bjöd traineerna in till ett halvdags idéseminarium på Lindholmen där deltagarna fick ta del av  idéer och delta i diskussion kring hur man tillsammans kan utveckla branschen och lösa de utmaningar som södra Lindholmen står inför.  Traineegruppen har utifrån uppdraget tagit fram en vision med tillhörande mål och frågeställningar: att ta fram idéer för utveckling av en effektiv och hållbar process för området, samt att presentera ett praktiskt genomförbart förslag som ger förutsättningar för goda livsmiljöer där.

Traineegruppens presentation från idéseminariet

Projektrapport Framtidens samhällsbyggare 2