Publicerad den 24 oktober 2016

Bygglunch om partnering och samverkan

Vid CMB:s bygglunch den 18 oktober presenterade Therese Eriksson, PhD vid Teknikens Ekonomi och Organisation på Chalmers, och Lars Bankvall, CMB, en temperaturmätare kring partnering/samverkan inom samhällsbyggnadssektorn.

Genom en enkätstudie och personliga intervjuer har branschens perspektiv på bland annat frågor kring involvering, drivkrafter och möjliga fallgropar kartlagts. Vid den efterföljande diskussionen lyftes exempelvis betydelsen av branschgemensamma definitioner, behovet av utvärdering, samt värdet av att genom återkommande temperaturmätare kunna följa branschens perspektiv över tid.

Studiens resultat kommer nu bearbetas vidare inom ramen för CMB:s Upphandlingsgrupp.

För mer information kring studiens innehåll och Upphandlingsgruppens arbete, kontakta Lars Bankvall, 070-316 08 97, lars.bankvall@cmb-chalmers.se

Presentation av studien från Bygglunchen »