Publicerad den 20 oktober 2016

Välkomna AF Gruppen – ny huvudman i CMB!

– Såväl världen som den svenska byggbranschen förändras i snabb takt. Stora stadsutvecklingsprojekt pågår i flera svenska städer, stora investeringar inom anläggning är på gång. Detta samtidigt som frågor kring digitalisering och kompetensförsörjning blir större och viktigare. Vi tror därför att frågor kring ledning och styrning blir allt ännu viktigare de kommande åren, säger Andreas Rydbo, vd AF Gruppen Sverige AB.

andreasrydbo_1000pxAF Gruppen ASA är en ledande entreprenörs- och industrikoncern, vars verksamhet omfattar projektutveckling, bygg, anläggning, miljö, energi och offshore. Bolaget är noterat på Oslo Børs. I Sverige bedriver AF Gruppen verksamhet inom anläggning, bygg, projektutveckling och rivning.

– Vi kommer att engagera oss CMBs utskott och vi vill gärna delta i utbildningsverksamheten. Vi vill få till oss best practice inom ledarskap, påverka forskning och utbildning inom vårt område och självklart utveckla oss till en mer attraktiv arbetsgivare för studenter och nyutexaminerade.