Publicerad den 20 oktober 2016

CMB rekommenderar: Frukostmöte på Chalmers

Magnus Månsson är koncernchef på Semrén & Månsson med kontor i Göteborg, Stockholm, Sankt Petersburg, Moskva och Szczecin. Under frukostmötet den 25 oktober  vill han inspirera fler genom att berätta om sina erfarenheter och vilka effekter du och ditt företag kan få av att utvecklas utanför den egna yrkesrollen och bygga kompetens i egen regi.

I sin roll som arkitekt upptäckte Magnus att det inte  längre räcker att enbart förmedla kunskap om estetik, utan att addera kunskap om de tekniska och resursmässiga förutsättningarna i ett byggprojekt. Med den insikten sjösatte Magnus Månsson ett bostadsbygge i egen regi för att i verkligheten dra lärdomar som kommer till nytta för företagets uppdragsgivare.

Frukostmötet är ett samarrangemang mellan Connect Sverige Region Väst, Göteborgs Universitet och Chalmers Tekniska Högskola.

Datum: 25 oktober
Tid: 07.00 – 08.45 (frukost serveras mellan 07.00 – 07.45)
Plats: Runan, Chalmers Tekniska Högskola
Adress: Chalmersplatsen 1, Chalmers Kårhus

Alla är välkomna! Anmäl dig här »