Publicerad den 17 oktober 2016

MAQS Advokatbyrå ny huvudman i CMB

– Vi har sedan länge arbetat med juridiken inom samhällsbyggnadssektorn och är genuint intresserade av flera av de områden som CMB sysslar med. Att MAQS valde att gå med just nu beror mycket på en kontakt från CMB, säger CMB:s kontaktperson Jörgen Estving, advokat och partner på MAQS Advokatbyrå.        

maqsMAQS Advokatbyrå är en fullservicebyrå som levererar kvalificerad affärsjuridisk rådgivning, och som bygger verksamheten på partnerskap med sina kunder. MAQS har 175 anställda, varav 125 jurister, på sina kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö.

– Vi kommer främst att engagera oss i frågor med anknytning till samhällsbyggnad och samhällsutveckling. Vi tror också att vi har möjlighet att bidra när det gäller upphandlingsfrågor. Samtidigt är vi helt nya i CMB och öppna för att känna av inom vilka övriga delar vi kan engagera oss.

Vad vill ni få ut av ert huvudmannaskap i CMB?

– Vi vill få till stånd närmare kontakter och samarbete med Chalmers och med CMB:s medlemmar. MAQS ser CMB som ett viktigt nätverk för att skapa synlighet. Vi har intresse av att få ut vår kunskap såväl som att ta del av andras.