Publicerad den 11 oktober 2016

Avhandling: Integrated Design-Build Management

Grattis till disputationen Lea! Hur känns det?
– Det känns bra! Jag var faktiskt inte så nervös under själva försvarandet, utan mest glad att få möjligheten att diskutera den forskning som jag har jobbat med de senaste tre åren av mitt liv. Jag är också lite sentimental just nu, eftersom jag verkligen kommer att sakna att i ett intensivt och fokuserat treårigt forskningsprojekt, säger Lea Urup, som fredagen den 7 oktober disputerade vid Bygg- och miljöteknik/Construction Management på Chalmers med avhandlingen ”Integrated Design-Build Management – Studying Institutional Processes to Understand Project Coordination & Performance”.

Vad handlar din avhandling om?
– Mitt projekt handlar om förståelse av processer för samordning och projektresultat i design-build projekt inom design- och byggbranschen. Jag har tolkat samordning som en institutionell process där flera institutioner relaterar till varandra och antingen begränsar eller möjliggör samordning och projektresultat. I detta avseende spänner mitt projekt över både byggledning, organisation och sociologi.

Vilken nytta ser du att lea_urupdina forskningsresultat kan leda till?
– Min forskning skapar betydande värde för aktörer inom byggbranschen eftersom den ger en djupare förståelse för de utmaningar som de upplever när de försöker att samordna projekt och samarbeta över organisationsgränser. Den erbjuder också ett vokabulär för praktikerna när de diskuterar samt även vissa specifika rekommendationer om hur de kan förbättra samordning, samarbete och projektresultat.

Vad är nästa grej då?
– Jag kommer att arbeta för MT Højgaard i Köpenhamn - den organisation som stod värd för min Ph.D. genom att genomföra min forskning, både genom förbättra samordning, samarbete och projektresultat i specifika projekt, samt hjälpa huvudorganisationen att omorganisera för att tillgodose mina förslag. Detta är en spännande utmaning - vi talar om ett företag med över 4000 anställda och det inom ett väldigt institutionaliserat område, så det kommer att finnas gott om utmaningar för många år framöver!