Publicerad den 10 oktober 2016

BIM-samordnaren – en nyckelroll för effektiv samverkan?

Ännu ett fullbokat CMB frukostmöte! Den 7 oktober presenterades en studie med fokus på modellsamordnarens roll och funktion som ledare och kunskapsbärare genom byggprocessen. Utmanar de nya rollerna som till exempel BIM-samordnare rådande strukturer, kulturer och beteendemönster inom byggindustrin – och i så fall hur?

pernilla-petra-bengtPetra Bosch, docent och avdelningschef på Avdelningen för Construction Management, inledde inför en fullsatt lokal på Chalmers Teknikpark. Tillsammans med Pernilla Gluch, biträdande professor på avdelningen Service Management and Logistics, presenterade hon ett tvåårigt forskningsprojekt där man fokuserat på modellsamordnarens/specialistens roll och funktion som ledare och kunskapsbärare genom byggprocessen.

– Genom hela byggprocessen blir det allt viktigare med effektivisering, vilket man jobbar både genom standardisering men också genom att skapa specialisttjänster. Det vi intresserat oss för är hur den nya professionella rollen BIM-samordnare, som ofta även kallas BIM-koordinator eller modellförvaltare, utvecklas som kunskapsledare i processen, säger Petra Bosch.

De flesta av de företag som ingått i studien har tydligt definierade roller, men de kan se ganska olika ut i olika företag – vissa har fler uppgifter i sin roll, andra är mer avgränsade till enbart BIM. Studien visar att knappt hälften av de tillfrågade företagen menar att det är av stor betydelse att ha en person som är ansvarig för BIM-samordningen inom ett projekt för att det ska bli framgångsrikt. Efterfrågade egenskaper hos samordnaren är samarbets- och kommunikationsförmåga, engagemang, struktur och pedagogisk förmåga, medan ledaregenskaper anses vara av mindre vikt. Detta pekar på att BIM-samordnarrollen främst ses som en stödfunktion till projektledningen, samtidigt som det är viktigt att kunna navigera och förhandla inom organisationen –  egenskaper som är klassiska för en ledarroll.

– En BIM-samordnare måste kunna samarbeta med väldigt många parter, men har oftast inte beslutsrätt. Därför är förmågan att kommunicera avgörande för att få fram förändringar i BIM-modellen, och ofta ses erfarenhet av till exempel 3D-modellering och av byggprocessen som sådan som viktigare än en specifik utbildning, säger Petra.

BIM-samordnaren är en roll som fortfarande växer och definieras. En utmaning enligt forskarna är att samordnarna ofta är uppbundna i projekt och därmed inte hinner utveckla de egna kompetenserna, denna situation beror till stor del på i vilken utsträckning rollen har stöd från företagsledningen.

– BIM är inte teknik, BIM är en kultur. Gränserna för vad som är traditionell projektledning och BIM-management håller på att suddas ut, och om BIM-samordnaren ska ha möjlighet att uppfylla rollens fulla potential så gäller det att man inte bara anpassar en traditionell roll utan är även utvecklar nya arbetssätt. Där hamnar samordnaren ofta i motvind eftersom alla gillar BIM, samtidigt som man kanske inte är lika öppen för att ändra sina arbetssätt, menar Pernilla Gluch.

Petras och Pernillas presentation »