Publicerad den 7 oktober 2016

Ledare: Ge samhällsbyggare mer näringslösning

Samhällsbyggande är i högre grad än i andra branscher ett lagspel. Alla, från projektutvecklare, kommunala beslutfattare och konsulter till entreprenörer och byggherrar måste samarbeta. Det är också ett lagspel med många underleverantörer av olika storlek och med ett allt större inslag av internationella företag.

bch-ledare

Alla aktörer, stora som små, vittnar om att vi måste bli bättre på att samverka för att tiden från idé till byggstart ska kortas och projekt ska kunna levereras i tid och med kvalitet. Vi är däremot mer sällan överens om hur det ska gå till, och hur man ska förändra sitt eget beteende och organisation för att bli effektiva tillsammans. Vi har helt enkelt lättare att se hinder än att hitta lösningar. Vi fastnar i invanda mönster.

Det är just här som forskningen kan ge oss näring. Den näring som vår sektor så väl behöver i form av det nytänkande som för vår utveckling framåt och förnyar den undervisning som dagens studenter får.

Med CMB minskar vi avståndet mellan forskning och praktik genom att arbeta tillsammans i gemensamma think-tanks. Där möter forskare aktuella frågeställningar från företag, samtidigt som forskningens resultat snabbare kommer praktiker till del och på ett sätt som gör dem användbara. Ett bevis för att vi är på rätt väg är det stora intresset för våra seminarier när vi presenterar aktuella forskningsresultat.

Men vi är inte nöjda! Behovet av forskning inom ledarskap och managementfrågor i vår sektor är så mycket större än vad vi kan möta. Forskningen är den näringslösning våra samhällsbyggare behöver för att bygga hållbart, effektivt och med kvalitet.

Vi behöver därför fler som tillsammans med andra vågar investera i forskning som sätter fokus på hur vi blir effektivare i beslutsfattande och genomförande av projekt.

Just nu blir vi också fler! Vi har i höst kunnat hälsa Bonava, Wästbygg, MAQS, Göteborgslokaler och AF-Bygg välkomna som nya huvudmän.

Bengt Christensson, vd CMB