Publicerad den 5 oktober 2016

Norra Biskopsgården utmaning för Framtidens samhällsbyggare

Friskväderstorget – en handelsplats som också ska bli en mötesplats. Detta blir uppgiften och utmaningen för de 18 traineer som deltar i programmet Framtidens samhällsbyggare 3 under ett år framöver.

 

grupparbete_1

Traineerna David Palmqvist, Trafikkontoret Göteborgs stad, Shanaz Hasan, Park- och naturförvaltningen Göteborgs stad, och Hoda Rajabi, Lerums kommun, tittar på en kartbild över norra Biskopsgården.

– Nya ögon ger nya infallsvinklar och en större bredd i analysen, era tankar och förslag behövs i det stora förbättringsarbete ni står inför. Lyft blicken!

Detta var uppmaningen till traineerna då Kristina Hulterström och Ann-Sofie Jeppson på Förvaltnings AB Framtiden fredagen den 30 september presenterade det stadsutvecklingscase som traineerna tillsammans sak arbeta med under det kommande året.

CMB och Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) genomför under 2016/2017 den tredje omgången av traineeprogrammet Framtidens samhällsbyggare. Programmet är unikt både på det sätt att traineerna får kunskap på tvären inom samhällsbyggnadsbranschen, och genom att både privata företag och offentliga organisationer deltar.

Årets case handlar om hur man kan förbättra den fysiska miljön kring Friskväderstorget med hänsyn även till själva utvecklingsprocessen, ekonomisk genomförbarhet och hållbarhet.

– Hur kan vi göra Friskväderstorget till en bra, intressant och attraktiv plats att vara på? Hur gör vi för att så många som möjligt ska känna sig inkluderade i stadsdelen och stadslivet? Friskväderstorget ska inte bara vara en handelsplats utan även en mötesplats, säger Kicki Björklund, vd Bostadsbolaget.

Den 27 oktober 2017 presenterar traineerna resultatet av sitt arbete under ett idéseminarium.

Om traineeprogrammet på CMB:s webb

Framtidens samhällsbyggares webb