Publicerad den 5 oktober 2016

Fokus på sambanden mellan stadsform och stadsliv

Planeringen och byggandet av våra städer skapar oerhörda värden. Mot bakgrund av dagens många urbana utmaningar måste vi bli bättre på att skapa, ta tillvara och förvalta dessa värden.

lars-marcus_1000px

Det menar Lars Marcus, professor i Stadsbyggnad vid Chalmers Arkitektur, som den 20 september gästade CMB:s bygglunch för att prata om värdeskapande stadsbyggnad. Han har bland annat utvecklat analysmetoder som används inom designarbetet i arkitektur och stadsbyggnadsmiljöer, men också, med utgångspunkt i sin forskning, startat företaget Spacescape, som analyserar värden i stadsmiljöer, byggnader och nya planer.

– I och med att allt fler bor i städerna så är det viktigt att ha ett brett perspektiv och ta ansvar för hur vi bygger dem. Vår tidsålder innebär enorma kunskapsutmaningar för stadsutveckling och arkitektur, som är människans sätt att överbrygga begränsningar i tid och rum. Urbana system är grunden för sociala, ekonomiska, ekologiska och tekniska system, säger Lars Marcus.

Han menar att hur vi bygger städer och utformar våra byggnader påverkar och ger upphov till rumsliga system som gör skillnad i samhället och för människorna. Ansvariga för stadsutvecklingen i en kommun sitter på ekosystem, humankapital, fast kapital med mera – men det finns också ett spatialt kapital, det vill säga lägen med olika potential som utgör ett oerhört ekonomiskt värde som kommunen skapar och förvaltar.

– Idag är det för mycket fokus på enbart människan, i stället för på sambandet mellan stadens form och stadslivet. Vilka gator som ligger nära varandra och hur de är sammanlänkade kan till exempel spela stor roll för handeln. En byggnad eller en stadsdel har både en symbolisk och en funktionell form, och det gäller att dessa två former säger samma sak – det är inte säkert att det fungerar bra att ta ett koncept som funkar i till exempel Haga och implementera det på Lindholmen, säger Lars Marcus.

Lars Marcus presentation »