Publicerad den 4 oktober 2016

CMB välkomnar Wästbygg som ny huvudman

– Vi har sedan länge varit intresserade av CMB:s verksamhet och nu kände vi oss mogna att gå med och engagera oss fullt ut. Vi vill bland annat engagera oss i frågan om hur vi bäst löser kompetensförsörjningen av framtidens samhällsbyggare. Vi har även intresse och kunskap i hållbarhetsfrågor där vi tror vi kan bidra, säger Mattias Klintbäck, regionchef Väst.

mattias_klintback_1000px

Företaget, som startade sin verksamhet 1981, utvecklar och bygger flerbostadshus, kommersiella fastigheter och logistikanläggningar. Wästbygg är representerat med egna kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Jönköping, Borås och Varberg. Koncernen omsätter närmare två miljarder kronor och har drygt 200 anställda.

– Vi vill uppnå ett närmare samarbete med  Chalmers tekniska högskola både vad gäller forskning och studenter, samt nätverka med övriga medlemmar inom CMB, säger Mattias Klintbäck.