Publicerad den 3 oktober 2016

Ny avhandling: visualisering av komplexa BIM-modeller

Grattis till disputationen Mikael! Hur känns det?
– Man kan ju alltid vidareutveckla saker, men nu känns det skönt att vara klar med själva avhandlingen, säger Mikael Johansson,  forskningsingenjör vid Bygg- och miljöteknik/Construction Management, som fredagen den 30 september disputerade med avhandlingen "From BIM to VR".

mikael_johansson_2016-09-29

Vad handlar din avhandling om?
– Den handlar om en optimeringsteknik för att visualisera komplexa BIM-modeller i virtual reality. Mjukvaran kallas BIMXplorer och gör att du kan ladda en visualiseringsmiljö direkt från din BIM-modell med bara ett klick, vilket betyder att man inte behöver jobba i två parallella program. Uppdateras BIM-modellen så uppdateras automatiskt även den virtuella miljön. Tanken är att detta ska leda till att den virtuella miljön blir ett mer tillgängligt och naturligt verktyg att använda genom hela byggprocessen, för att till exempel få in synpunkter och testa hur det skulle bli om man gör ändringar, eller visa inblandade parter i processen hur resultatet ska se ut i slutänden. Man kan med hjälp av 3D-glasögon gå runt och titta inne i den miljö som i just det ögonblicket representeras i BIM-modellen, eller titta på en skärm.

Vilken är den stora nyttan med just BIMXplorer?
– Själva visualiseringen i sig är inget nytt, det som är nytt är att BIMXplorer ger möjlighet att snabbt ladda väldigt stora och detaljerade modeller. Det blir lättare för byggprojektledningen att i tid få in relevanta synpunkter på den miljö som ska byggas, om de som ska arbeta i den får chansen att uppleva den och få förståelse för skalor, proportioner och flöden. Det är inte designen och byggkostnaderna utan lönekostnaderna som är de stora kostnaderna för en arbetsplats under dess livstid – därför är det viktigt att som beställare ha ett långsiktigt perspektiv och se till att lokalerna är funktionella så att de som jobbar där kan få ut så mycket som möjligt av sin arbetstid. Målgruppen för BIMXplorer är alla som är med i designprocessen – arkitekter, byggare och de som sedan ska använda lokalerna som byggs. Att direkt kunna visa detaljerade modeller är en god service till kunden, och med den här programvaran begränsas inte servicen av långsam teknik.

Vad är nästa grej då?
– Just nu är det mycket fokus på arkitektmodeller och kommunikation, nästa steg blir att få ut BIM-modellen på byggarbetsplatsen. I stället för att tolka ritningar eller en bild på en dator kan man gå runt i miljön med hjälp av BIMXplorer. Tanken är att man genom att ha en station med dator och 3D-glasögon på byggarbetsplatsen även ska kunna få ut information om olika delar av byggnaden, genomskärningar, eller bilder som kan användas som praktiska monteringsanvisningar.

From BIM to VR -The design and development of BIMXplorer »