Publicerad den 21 september 2016

Ny medarbetare vid Bygg- och miljöteknik

Viktoria Sundquist är sedan augusti anställd som universitetslektor vid Bygg- och miljöteknik, avdelningen Construction Management. Hon disputerade vid Teknikens ekonomi och organisation i juni 2014 med avhandlingen ”The role of intermediation in business networks”, och fortsatte sedan som post doc inom ett projekt kring bygglogistik på samma avdelning.

viktoria_sundquist_1

– Det känns spännande och intressant att undervisa i nya kurser , men också att få lära mig mer om byggbranschen, komma in i en ny arbetsgrupp och få nya kollegor. Jag hoppas också kunna koppla ihop mina tidigare forskningssamarbeten med de nya sammanhang jag kommer in i nu, säger Viktoria, som ser det som en fördel att hon komma in lite med ett utifrånperspektiv samtidigt som hon har fördelen av att ha kollegor som kan byggbranschen.

Viktorias universitetslektorstjänst innebär förutom fortsatt forskning inom inköp, logistik och leverantörssamverkan även undervisning på kandidat- och masternivå, bland annat i kursen Organizational project management. Hon kommer också att handleda studenter som skriver kandidatarbeten och masteruppsatser.