Publicerad den 21 september 2016

CMB rekommenderar kursen "Tidiga skeden i byggprocessen"

Kursen Tidiga skeden i byggprocessen är till för beställare och byggherrar, men även för konsulter, arkitekter och projektledare. Det finns fortfarande platser kvar, välkommen med din anmälan!

Få saker skapar debatt och känslor som utvecklingen av stadsrummet och infrastruktursatsningar. Ta ombyggnaden av Slussen i Stockholm, tunneln genom Hallandsåsen, Västlänken i Göteborg och Miljonprogrammet på sin tid. Stora samhällsinvesteringar som påverkar stad och land generationer framöver. Om det blir lyckat eller inte beror ofta på hur väl kommunikation och planering fungerat mellan berörda parter i tidiga strategiska skeden, innan projekten formulerats och beslutats.

Den 15-17 november startar Chalmers Professional Education i samarbete med Byggherrarna kursen ”Tidiga skeden i byggprocessen”. Det är en 12-dagars kurs uppdelad på fyra tillfällen.

– Kursen riktar sig till beställare och byggherrar, men även till konsulter, arkitekter och projektledare. Samtliga bör vara involverade och samverka under de tidiga skedena, idéstadierna. Som deltagare får du kunskap och insikter om hur du kan initiera och leda kreativa processer i samverkan i tidiga skeden för att skapa hållbara och sunda boende-, brukar- och samhällsmiljöer, säger Nina Ryd, kursansvarig.

Hennes forskning på Chalmers, styrkeområde Samhällsbyggnad, fokuserar på tidiga skeden, programarbete och samverkan mellan arkitekter och byggherrar.

Mer information och anmälan »