Publicerad den 19 september 2016

Ringön exempel för nya mastersstudenter

En flygbild, några skisspapper, tuschpennor och 45 minuter tillgodo – hur ska området Ringön utvecklas till en attraktiv del av det framtida Göteborg? Idéerna var många bland studenterna på mastersprogrammet Design and Construction Management (DCPM) när de för första gången tog sig an ett gemensamt case under programmets kickoff.

redovisning_dcpm_400px

Ett fyrtiotal mastersstudenter hade samlats vid Älvrummet när kickoffen inleddes med en guidad visning av Älvrummets utställning, som väckte både frågor och diskussion kring förutsättningar och utmaningar för utvecklingen av staden.  Efter en båttur till Lindholmen välkomnades studenterna till Norconsult av Maria Mattsson, som tidigare läst DCPM-programmet på Chalmers, och hennes kollega Marcus Rydbo.

– Det är naturligtvis enormt kul för oss som bolag att få träffa de här studenterna. De kommer in med nya friska idéer och är inte färgade av att ha jobbat länge inom branschen. Dessutom är de våra framtida medarbetare, och det här ser vi som  ett bra sätt för både oss och dem att hålla kontakten mellan skolan och branschen, säger Marcus Rydbo.

Studenterna delades in i sex grupper och fick en knapp timme på sig att ta fram en plan för hur man skulle kunna utveckla Ringön och göra området attraktivt för framtiden, med hänsyn till aspekter som till exempel vardagsliv, mobilitet, säkerhet, mångfald, klimat, miljö och framkomlighet. Alla grupparbeten redovisades sedan inför samtliga deltagare.

martin_tomasson

– Jag vill jobba med samhällsbyggnad i ett brett perspektiv, och gärna ha möjlighet att arbeta inte bara i Sverige utan även i andra länder. Det är kul att DCPM-programmet har många internationella studenter, och jag hoppas få mer kunskap om ledarskap i organisationer och vad som är speciellt för just byggsektorn, säger Martin Tomasson, som tidigare läst arkitektur och teknik vid Chalmers.