Publicerad den 19 september 2016

Forskning tar plats på Business Arena i Stockholm

Fastighetsbubblor, samt relationen mellan PBL och den svenska bostadsbristen är huvudämnena när CMB och Chalmers tillsammans med KTH i Stockholm, LTH i Lund och Malmö Högskola arrangerar två seminarier under fastighetsmässan Business Arena i Stockholm den 21-22 september.

Första dagens arrangemang har titeln ”Har vi en bubbla på den svenska fastighetsmarknaden?” och leds av Svante Mandell, proprefekt på institutionen för Fastigheter och Byggande, KTH. På den svenska fastighetsmarknaden har det talats om en bubbla under flera år, orsaken är givetvis den kraftiga uppgången i fastighetsvärden och bostadspriser och under 2015 varnade Konjunkturinstitutet, för första gången i modern tid, för att Sverige kan vara på väg in i en bostadsbubbla. Men än så länge har den förmodade bubblan inte spruckit. Är det en bubbla på fastighetsmarknaden och, om så är fallet, vad kan vi göra för att motverka den? Hur uppstår bubblor och kan de upptäckas innan det brister? Övriga medverkande är Mats Wilhelmsson, professor KTH, Ingemar Bengtsson, lektor LTH, Göran Råckle, Head of Real Estate Analysis på Swedbank, och Bengt Hansson, analytiker på Boverket.

Dag två debatteras Plan- och bygglagen (PBL) i relation till dagens bostadsbrist. Förenklingar av regelverket och snabbare processer lyfts fram som en avgörande faktor för ett ökat bostadsbyggande där bland annat dagens system för överklagande ses som ett stort hinder. Det har skruvats och putsats en hel del i plan- och bygglagen (PBL) men någon större effekt har vi inte sett. Vissa kommuner verkar lyckas få hjulen att snurra snabbare än andra, frågan är om PBL tillämpas på samma sätt i hela Sverige. Vad är det för fel på PBL? Eller är det inte något fel? Är det snarare en förbättrad organisation och samverkan mellan kommun och byggherre som krävs? Thomas Kalbro, professor på Institutionen för Fastigheter och byggande, KTH, modererar seminariet där Anette Scheibe-Lorentzi, Stadsbyggnadsdirektör Stockholms stad, Martin Bucht, affärsutvecklare, Skanska, och Anders Hagson, konstnärlig professor, Chalmers Arkitektur, deltar.

Mer information om programmet på Business Arenas webb: www.businessarena.nu/arenor/stockholm/