Publicerad den 12 september 2016

Traineeprogrammets tredje omgång är igång!

I början av september inleddes den tredje omgången av traineeprogrammet Framtidens samhällsbyggare med en kick off för de 18 nya traineerna på Göteborgsregionens kommunalförbund (GR).

Programstarten innebär en heldag då traineerna får en översikt över programinnehållet och presentationer av CMB och GR, som står bakom programmet.

Maria Andersson, trainee Framtidens samhällsbyggare

Maria Andersson, trainee Framtidens samhällsbyggare 3

– Jag har sökt till Framtidens samhällsbyggare en gång tidigare utan att få en plats, så det var extra roligt att jag kom in i år. Det finns inget annat traineeprogram i Sverige som erbjuder den här kombinationen av utbildning för personlig utveckling och ”brobyggande” mellan universitetslivet och branschen, och mellan olika delar av branschen. Tidigare har jag läst en civilingenjörsutbildning inom energi och miljö vid KTH, och har erfarenhet av miljöstyrning av renoveringsprojekt av flerbostadshus. Det blir intressant att göra helt andra saker nu, säger Maria Andersson, som nyss påbörjat sin anställning som VVS-ingenjör vid lokalförvaltningen, Göteborgs stad.

Målet med Framtidens Samhällsbyggare är att årligen utbilda nyckelpersoner som bättre kan kommunicera och arbeta utifrån ett helhetsperspektiv. Traineerna tillsvidareanställs i något av de medverkande företagen eller organisationerna. Under de 14 månader traineeprogrammet pågår varvas perioder i hemmaföretaget/organisationen med breddningsperioder i andra deltagande företag eller organisationer. Dessutom får traineerna en bred utbildning i personlig utveckling, kommunikation och grupputveckling parallellt med ett stadsutvecklingscase. När programmet är avslutat övergår traineeanställningen i en ordinarie tjänst i hemmaföretaget/organisationen.

Martin Bengtsson, trainee Framtidens samhällsbyggare

Martin Bengtsson, trainee Framtidens samhällsbyggare 3

– Man har ju ingen erfarenhet av branschen när man börjar arbeta efter flera års studier, så det känns väldigt bra och kul att genom traineeprogrammet få testa flera olika roller. Dessutom blir man som ny väldigt väl omhändertagen genom att man har både sin chef, sina handledare och en mentor, säger Martin Bengtsson, som läst till byggingenjör vid Chalmers och som började sin anställning på Peab anläggning bara några dagar innan kickoffen.

Den andra omgången traineeprogrammet, Framtidens samhällsbyggare 2, startade i augusti 2015 och avslutas med ett stort idéseminarium den 21 oktober 2016. Mer information om programmet finns på traineeprogrammets webb www.framtidenssamhallsbyggare.se