Publicerad den 19 augusti 2016

Seminarium om åldersvänlig stad

Den 6 oktober anordnar Göteborg stad i samarbete med KTH ett seminarium på temat åldersvänlig tät stad. Bland annat presenterar forskare ett samarbetsprojekt med White och FO Peterson kring en dialogmetod för hållbara bostäder för seniorer i Rambergsstaden.

Snart är en fjärdedel av befolkningen över 65 år. Samtidigt förtätas både Stockholm och Göteborg i hög takt. Att ha med seniorperspektivet i stadsplaneringen är därför en nödvändighet.

White och byggföretaget FO Pettersson ska uppföra ett trygghetsboende i Rambergsstaden i Göteborg. I projektet utvecklas en metod präglad av dialog och samverkan mellan alla involverade. Projektet följs av två forskare genom medel från CMB och Göteborgs Stad.

Seminariet tar upp flera olika aspekter av seniorperspektivet i stadsutveckling, och riktar sig till näringsliv, akademi, offentlig sektor samt politiker. I samarbete med KTH.

Mer information och anmälan på Göteborgs stads webb »

Mer information och inbjudan (pdf) »