Publicerad den 15 juni 2016

Samverkan i ett Göteborg under ombyggnad

Göteborg kommer att påverkas mycket av alla stora infrastrukturprojekt som ska genomföras de närmaste åren, samtidigt som göteborgarna fortfarande måste kunna ta sig fram i staden. Anders Mikaelsson, Trafikverket, och Anita Jisonsund, Göteborg Stad ansvarar för arbetet med att så långt möjligt förhindra logistikproblem till följd av det Västsvenska paketet, i dialog med stadens aktörer, näringsliv och medborgare.

Frukost_160603

Vad händer med framkomligheten när vi drar igång det västsvenska paketet? Med den frågan inledde Anders Mikaelsson CMB:s sista frukostseminarium innan sommaruppehållet. Han beskrev uppdraget ”KomFram Göteborg”, där de övergripande uppgifterna är att samplanera projekten i tid och rum, identifiera, samordna övergripande åtgärder för bättre tillgänglighet och framkomlighet, samt att samordna kommunikationen. Gruppen KomFram Göteborg har till uppdrag att minimera trafikstörningarna under byggtiden genom att samordna alla projekt – både Trafikverkets och andra aktörers.

– KomFram ska fungera som smörjmedel mellan Trafikverket, Göteborgs stad och Västtrafiks insatser för en fungerande framkomlighet. Det ska vara enkelt, trafiksäkert och nå sin destination även under byggtiden. Det är viktigt att förbättra kommunikationen kring vad som händer med trafikläget i närtid, bara man som trafikant har möjlighet att planera sina resor i så är man oftast nöjd även om planerade trafikstörningar ger längre restid under en begränsad period, säger Anders Mikaelsson.

Anita Jisonsund, företagskommunikatör på Trafikkontoret i Göteborgs Stad, arbetar främst mot HR-avdelningar på företag och organisationer i Göteborg för att få till nya vägvanor, det vill säga ändra människors resebeteenden från till exempel bilpendling till cykel och kollektivtrafik, eller att om möjligt välja andra restider än de vanligaste.

– Göteborg ska bli en liten storstad, i stället som idag en stor småstad. Och då måste vi alla hjälpas åt, säger Anita Jisonsund, som genom samverkan med näringslivet arbetar för att höja kunskapsnivån och skapa en medvetenhet om vad som styr våra trafikmönster. På så sätt kan företag och organisationer få inspiration till en handlingsberedskap, och att uppmuntra sina medarbetare att hitta alternativa lösningar för resor framförallt under perioder då framkomligheten hindras av större byggprojekt.

Anita Jisonsunds presentation CMB 2016-06-03