Publicerad den 15 juni 2016

Ledare: Kompetensförsörjning kräver nytänkande

En av samhällsbyggnadsbranschens största utmaningar är att säkerställa framtida kompetensförsörjning. Under mitt första år på CMB har diskussionerna i våra utskott och grupper alltmer präglats av en gemensam fråga; hur hittar vi resurser för att genomföra alla de investeringar som planeras i Göteborgsregionen under de kommande 20 åren? Flera av årets aktiviteter i CMB har givit tänkvärda inspel i denna fråga.  

Larsa_1000px

Vid CMB:s frukostmöte i december talade Tobias Nordlund och Fredrik Nilsson om vad som karaktäriserar nytänkande och modernt ledarskap. De gav flera exempel på hur branschens långsiktiga attraktivitet och effektivitet kan ökas, bland annat genom att delegera ansvar och befogenheter till de anställda på byggarbetsplatsen.

”Hire for attitude, train for skill!”. Så uttryckte sig Joachim Hallengren, ordförande i CMB, under CMB:s ledarskapsdag, när han gav sin syn på rekryteringsstrategier. Att bredda rekryteringsbasen, och därigenom skapa förutsättningar för personer med olika utbildningsbakgrund att bli samhällsbyggare, är en nyckel för att svara upp mot nuvarande och framtida resursbehov.

I vårt senaste nyhetsbrev pekade Sven-Erik Adolfsson på CMB:s roll som förändringskatalysator genom exempelvis mentorprogram och gränsöverskridande traineeprogram. Dessa initiativ fyller viktiga syften,  både för att öka branschens attraktivitet hos yngre och blivande medarbetare, men också för att driva på ett välbehövligt förändringsarbete.

Gemensamt för alla dessa inspel är att de utmanar branschens traditioner och rådande strukturer. Exempelvis främjar en traditionell syn på rekrytering den erfarne platschefen på bekostnad av unga nytänkare med kompletterande erfarenheter.

Vid höstens Strategidag, den 10 november, sätter vi fokus just på kompetensförsörjningsfrågan och diskuterar tillsammans med Chalmers och branschens aktörer hur man på kort och lång sikt kan skapa förutsättningar för fler framtida samhällsbyggare.

Välkomna då!

Lars Bankvall, utvecklingsledare på CMB