Publicerad den 3 juni 2016

Ny forskningsrapport om BIM

Forskningsprojektet ”Hinder och drivkrafter för BIM i medelstora entreprenadföretag”, som delfinansierats av CMB,  har nu avslutats och finns sammanfattat i en rapport.

Under hösten kommer rapportförfattarna, professor Henrik Linderoth och docent Petra Bosch, att presentera resultaten under en av CMB:s byggluncher.

Länk till rapporten »

För mer information, kontakta:
Lars Bankvall, utvecklingsledare på CMB
Mobil: 070-316 08 97
E-post: lars.bankvall@cmb-chalmers.se