Publicerad den 3 juni 2016

CMB frukostar och luncher hösten 2016

Nu tar vi sommaruppehåll för våra frukostseminarier och byggluncher, och tackar för det stora intresse ni visat för vinterns och vårens arrangemang. Datum för hösten är nu satta, lägg gärna in dessa i kalendern!

Under vinterns och vårens frukostar och luncher har vi fått lära oss mer om bland annat konsultupphandling, dialogprocesser, arkitektens roll i samhällsbyggandet, helhetsansvar inom stadsutvecklingen och internationella perspektiv på byggproduktivitetsanalys. Höstens program kommer också att bjuda på flera spännande teman: planering för sjukhus för stadsutveckling och vilka krav det ställer på projektledningen, nya yrkesroller till följd av alltmer utvecklad användning av BIM, projektering med kulturkrockar, och hinder och drivkrafter för BIM-användning i medelstora entreprenadföretag.

Datum för CMB:s seminarium under hösten är satta enligt samma modell som tidigare; frukost första fredagen och lunch tredje tisdagen varje månad – lägg gärna in dessa tillfällen i din kalender redan nu!

CMB frukostar (första tisdagen varje månad):

  • 2 sept
  • 7 okt
  • 4 nov
  • 2 dec

CMB byggluncher (tredje fredagen varje månad):

  • 20 sept
  • 18 okt
  • 15 nov
  • 20 dec