Publicerad den 1 juni 2016

Temperaturmätning av partnering- och samverkansprojekt

Inom ramen för CMB:s Upphandlingsgrupp genomför vi nu en "temperaturmätning" av partnering- och samverkansprojekt i branschen.  Mätningen görs av Therese Eriksson, forskare på Chalmers, och är uppdelad i två delar: dels en webbenkät vilken skickas till samtliga CMB:s huvudmän, dels ett antal kvalitativa intervjuer.

Syftet med mätningen är att ge en bild av rådande praxis; upplevda nyttor, drivkrafter och framgångsfaktorer samt övergripande erfarenheter. Temperaturmätaren är ett viktigt underlag för det fortsatta arbetet i CMB:s Upphandlingsgrupp och kommer att vägleda gruppens insatser framöver. Resultaten kommer att presenteras, både direkt till CMB:s huvudmän, och på vår hemsida och i andra sociala medier.

För mer information, kontakta:
Lars Bankvall, utvecklingsledare på CMB
Mobil: 070-316 08 97
E-post: lars.bankvall@cmb-chalmers.se