Publicerad den 1 juni 2016

Sommarutställning på Chalmers Arkitektur

Chalmers Arkitektur bjuder in allmänhet och intresserade till årets sommarutställning. Vårens examensarbeten visas upp under temat ”Questioning Architecture”. Alla examensarbeten presenteras i öppna presentationer under examensdagarna 1-3 juni. 

posterJune2016_50x70_adress.indd

Utställningen hålls öppen kl. 9-17 till och med söndag 5 juni.

Tematiseringen är ett sätt att från skolans sida sätta fokus på vissa aspekter av studenternas projekt och stimulera en diskussion. Bland de cirka 80 arbeten som visas ser vi arbeten inom institutionens tre områden stadsplanering, byggnadsdesign och teori & metod. Bland dem utkristalliserar sig generella frågor som t ex behandlar tillgången till det gemensamma rummet, sociala frågor och förändring av befintliga strukturer, men även mer konkreta idéer om bostadsbyggande genom modulsystem eller bearbetning av ett visst material på nya sätt.

”Questioning Architecture” är ett tema som fäster blicken på de frågor som ställs och hur de bearbetas i förhållande till aktuella frågor i samhälle, forskning och debatt.  Frågan kan också vara ifrågasättande. Kan våra frågeställningar driva på utvecklingen i en viss riktning, ifrågasätta det som sker eller bidra till det samtal som förs?

Vill du veta mer om vernissage, inbjudna talare och examenspresentationer?
Klicka här: Chalmers Arkitekturs Examensutställning 31 maj - 5 juni 2016 »