Publicerad den 1 juni 2016

CMB rekommenderar: kurs "Tidiga skeden i byggprocessen"

Chalmers Professional Education startar en ny utbildning i samarbete med Byggherrarna den 15-17 november. Under tidiga skeden i byggprocessen klargörs mål och visioner av ett antal aktörer i samverkan. Utmaningarna består bland annat av att kunna leda förändringsarbete och kreativa processer, att kunna prioritera utifrån hållbara affärsmål och hantera risker.

Målet med utbildningen är att ge deltagarna kunskap och insikter om hur man kan initiera och leda kreativa processer i samverkan i tidiga skeden för att skapa hållbara och sunda boende-, brukar- och samhällsmiljöer. Som deltagare får du kunskap och insikter om hur du kan initiera och leda kreativa processer i samverkan i tidiga skeden för att skapa hållbara och sunda boende-, brukar- och samhällsmiljöer.

Utbildningen består av 4 st 3-dagarsträffar med följande teman:

Träff 1: Byggherrerollen i tidiga skeden

Träff 2: Innovativt programarbete

Träff 3: Projektledning och kommunikation

Träff 4: Affären

 

Mer information och anmälan »

Kontaktperson
Önskar du ytterligare information, vänligen kontakta Ronnie Hollsten.
Telefon: +46 31 772 42 00
Mobil: +46 700 13 66 00
E-post: ronnie.hollsten@chalmers.se