Publicerad den 26 maj 2016

Dialog kring upphandling av tekniska konsulttjänster

Avtalskategorier, introduktion av nyutexaminerade och svårigheter vid referenstagning är några av de frågor som tagits upp under de två senaste mötena i CMB:s upphandlingsgrupp, där deltagarna haft möjlighet att diskutera dessa tillsammans med företrädare för Upphandlingsbolaget.

Upphandlingsgruppen har även diskuterat de generella dragen i nuvarande avtal samt upphandling av tekniska konsulttjänster.

– Att på detta sätt kunna få till en bra dialog mellan intressenter inom branschen ser vi som ett bra exempel på nyttan med de grupper och utskott som vi organiserar, säger Lars Bankvall, utvecklingsledare på CMB.

Nästa tema för gruppen blir samverkan och partnering, bland annat med fokus på perspektiv och utmaningar kopplade till praktisk samverkan. Som en del i detta arbete kommer Therese Eriksson, doktorand vid Chalmers avdelning för Service Management and Logistics, att genomföra en temperaturmätare av samverkans- och partneringläget i Göteborgsregionen, bland annat genom att skicka ut en enkät till CMB:s huvudmän.

För mer information, kontakta:
Lars Bankvall, utvecklingsledare på CMB
Mobil: 070-316 08 97
E-post: lars.bankvall@cmb-chalmers.se