Publicerad den 24 maj 2016

Gemensamt bolag – nyckel till effektivitetsvinster?

Hur uppnår vi effektivare processer genom att ta gemensamt ägaransvar? Detta var temat för Effektivitetsgruppens senaste möte, där samverkansprojektet Vävskedsgatan togs upp som exempel. 

Hur vi kan lära av varandras erfarenheter och utveckla kunskap som bidrar till att öka effektiviteten är en viktig del i Effektivitetsgruppens arbete. Under gruppens senaste möte presenterade Magnus Borglund, White och Sven Steen, F O Peterson & Söner, det gemensamma samverkansprojektet Vävskedsgatan, från 2001. Projektet blev på många sätt en framgång och gav viktiga erfarenheter från att samverkan i ett gemensamt bolag.

Projektet drevs i ett gemensamt kommanditbolag för att bygga hyresbostäder på Vävskedsgatan i stadsdelen Lunden i Göteborg. Både White och F O Peterson & Söner upplevde stora förtjänster med detta arbetssätt då det innebar gemensamt ansvar för den slutliga produkten och förtroende mellan de båda företagen genom hela projektet. Det bidrog därmed till en effektiv projektorganisation, och hantering av kostnads- och kvalitetskrav. Arbetssättet fick också en efterföljare i projektet Äppelträdgården, vid Frölunda Torg i västra Göteborg.

Med utgångspunkt i erfarenheterna från Vävskedsgatan kommer Effektivitetsgruppen fortsätta analysera hur man kan arbeta gemensamt i projekt för att undvika kunskapsförluster, effektivt hantera risker och finansiering med mera.

Samverkansprojektet Vävskedsgatan beskrivs i en rapport från Stiftelsen för Arkitekturforskning (ARQ) som kan laddas ner här »

För mer information, kontakta Lars Bankvall, utvecklingsledare på CMB: 070-316 08 97 eller lars.bankvall@cmb-chalmers.se