Publicerad den 17 maj 2016

Strategidagen 2016 - med fokus på utbildning och kompetensutveckling?

CMB planerar att ägna höstens Strategidag åt utbildnings- och kompetensutvecklingsfrågor. Samhällsbyggnadsbranschen upplever en akut brist på kompetens, något som färgar diskussionerna i nära nog alla de utskott och grupper som CMB organiserar.

Strategidag_2015_1

Vi ser därför stor potentiell nytta av att branschen tillsammans med Chalmers diskuterar hur vi tillsammans kan skapa förutsättningar både för ökade utbildningsvolymer och ett utbildningsinnehåll som svarar mot branschens behov. Utbildningsutskottet har nu fått i uppgift att planera Strategidagen mer i detalj, varefter vi får anledning att återkomma.

För mer information, kontakta Lars Bankvall, utvecklingsledare på CMB: 070-316 08 97 eller lars.bankvall@cmb-chalmers.se