Publicerad den 30 mars 2016

God dialog kring Göteborg Stads ramavtal för tekniska konsulter

Vid senaste mötet med CMB:s Upphandlingsgrupp diskuterades viktiga principer för att utforma Göteborg Stads ramavtal för tekniska konsulter. Vid sidan av gruppens ledamöter deltog även representanter från Framtiden och Upphandlingsbolaget. Gruppens tekniska konsulter hade förberett ett diskussionsunderlag för en dialog i hela gruppen kring principerna för hur ett välformulerat avtal kan se ut.

– Mötet gav möjlighet att träffa nyckelpersoner hos beställarna och i ett öppet klimat diskutera hur vi tillsammans kan skapa bra förutsättningar för de bästa projekten i Göteborg. En ytterligare ambition bör nu vara att omsätta diskussionen till något mer konkret, vid sidan av att alla runt bordet blir lite klokare. Kanske kan vi tillsammans skapa förutsättningar för debattinlägg och andra skrivelser, genom vilka vi kan lyfta frågan ytterligare, säger Christer Fröberg, kontorschef på Kjellgren Kaminsky.

Utformningen av ramavtalet för tekniska konsulter är en av de frågeställningar som Upphandlingsgruppen fokuserar på under 2016. Vid nästkommande möte diskuterar gruppen samverkan och partnering, bland annat i ljuset av resultaten från det nationella forskningsprojektet procsibe (www.procsibe.se).

För mer information, kontakta:
Lars Bankvall
E-post: lars.bankvall@cmb-chalmers.se
Tel: 070-316 08 97