Publicerad den 29 mars 2016

Är robotisering svaret på bemanningskrisen?

Boverket och bostadsministern uppskattar behovet av nya bostäder år 2025 till över 700 000. Med dagens byggtakt kommer vi inte klara att uppfylla målet – ett stort problem är bristen på byggarbetare som ska utföra arbetet. Kan svaret på denna utmaning vara robotisering? Vad kräver det i så fall av byggföretagens organisationer och ledarskap?

Linus_Bille_500px

Linus Bille, grundare av innovationsföretaget Eicorn och digital affärsutvecklare i byggbranschen, inleder Ledarskapsdagen 2016 med att ge sin bild av digitaliseringens effekter på traditionella organisationer, och vikten av att utveckla en lärande organisation.

– Dagens unga vuxna har ofta en mer välutvecklad spatial intelligens än tidigare generationer i och med att de har lärt sig att navigera och planera i 3D-spel som exempelvis Minecraft. Detta gör att dessa nya talanger, som dagens ledare ska tilldela ett framtida ledarskap, har helt andra förväntningar på sin arbetsplats och sin karriär än den vi är vana vid sedan gammalt, säger Linus Bille.

Se det fullständiga programmet och anmäl ditt deltagande här!

 

Praktisk information

Datum: 2016-04-27

Tid: 12:00-16:45

Plats: Chalmers Conference Centre, Huvudentrén, Chalmersplatsen 1, 412 58 Göteborg

Kostnad: Kostnadsfritt för CMB:s huvudmän, för studenter och anställda vid Chalmers, samt traineer inom Framtidens Samhällsbyggare. Övriga deltagare betalar 975 kronor exklusive moms.

Upplysningar: info@cmb-chalmers.se