Publicerad den 21 mars 2016

Att bygga tillit i stadsutvecklingsprocessen

Vid Stads- och regionutvecklingsutskottets senaste möte diskuterades definitioner, verktyg och möjliga initiativ för att sätta fokus på tillit i (och till) stadsutvecklingsprocessen. Idéer och former för ett seminarium togs fram och kommer nu arbetas vidare med inom ramen för utskottet.

– Diskussionen om tillit är ett resultat av utskottets fokus på social hållbarhet ur ett managementperspektiv. Förhoppningsvis blir det ett hel- eller halvdagsseminarium under hösten, men först måste vi sätta ramarna och hitta en tydlig riktning för innehållet, få en bättre förståelse för hur man som professionell aktör definierar begreppet tillit, och se vilka forskare och andra som kan involveras i detta arbete, säger Lars Bankvall, utvecklingsledare på CMB.

För mer information, kontakta:
Lars Bankvall
E-post: lars.bankvall@cmb-chalmers.se
Tel: 070-316 08 97